سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو – دانشجوی کارشناسی ارشد- گرایش بیابان زدایی – دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید سلطانی کوپایی – دانشیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
علی سرحدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد- گرایش بیابان زدایی – دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

سیلاب یکی از پدیده های طبیعی است که سالانه خسارات جانی و مالی فراوانی به جوامع انسانی وارد می کند . ازمهمترین عوامل موثر در بروز سیلاب ها شرایط ادافیکی خاک و کاربری های مختلف اراضی می باشند ، که بر روی میزان نفوذ آب در خاک تاثیر می گذارند ، به عبارت دیگر شماره منحنی هر حوزه نمایانگر این خصوصیات است . این مطالعه بر روی حوزه آبریز هلیل رود جیرفت انجام شده است وهدف از این تحقیق ترسیم نقشه شماره منحنی حوزه می باشد که در این راستا از تکنیک سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیای استفاده شد و مقدار متوسط وزنی شماره منحنی حوزه حدود ۸۲٫۵در شرایط رطوبتی II برآورد گردید. که در نهایت نقشه شماره منحنی حوزه درمحیط GIS ترسیم گردید.