سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عمار رفیعی امام – کارشناس ارشد مدیریت مناطق بیابانی و عضو موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
اسماعیل رهبر – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقهت جنگلها و مراتع
سید کاظم علوی پناه – دانشیار دانشکده جغرافیا،دانشگاه تهران
سید زین العابدین حسینی – دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی دانشگاه یزد

چکیده:

تپه های ماسه ای ارگ دامغن سطح وسیعی از مناطق جنوب دامغان را پوشانده است تثبیت تپه های ماسه ای به دلیل نزدیکی آن به اجتماعات انسانی و مجاورت آن با زمینهای کشاورزی اهمیت داشته و از این رو از حدود 24 سال پیش در قالب اجرای طرحهای تثبیت مکانییک و بیولوژیکی مانندمالچ پاشی و تاغ کاری قرارگرفته است در این تحقیق جهت بررسی تاثیر تاغ کاری در تثبیت تپه های ماسه ای منطقه به کمک تصاویر ماهواره ای سنجنده ETM+,MSS مربوط به دو تاریخ مختلف موقعیت تپه های ماسه ای در منطقه مورد مطالعه مشخص گردید. وضعیت پوشش گیاهی آن به کمک تکنیکهای مختلف پردازش تصویر نظیر شاخصهای پوشش گیاهی NDVI و همچنین به کمک تفسیر بصری و مطالعات میدانی مورد بررسی قرارگرفت و میزان تاثیر تاغ کاری برروی تثبیت تپه های ماسه ای ارگ دامغان و برروی اراضی اطراف بررسی شد. همچنین به بررسی نحوه استفاده از اراضی در اطراف تپه های ماسه ای در قبل از تاغ کاری وبعد از انجام آن پرداخته شد.