سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمودرضا حدائق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان
احد سلطانی سروستانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان

چکیده:

اهمیت تشخیص سرطان سینه به عنوان یکی از موضوعات مهمدر علم پزشکی مطرح می شود و میزان پیشرفت این بیماری از اهمیت خاصی برخوردار است تشخیص بدخیم یا خوش خیم بودن سرطان بعلاوه بر کاهش هزینه ها، در جهت گیری نوع درمان نیز از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است دراین مقاله روشهای مختلفی جهت تشخیص خوش خیم یا بدخیم بودن سرطان سینه با استفاده از شبکه های مختلف عصبی برروی دو دشته داده ارائه شده و عملکردهر شبکه برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب از لحاظ دقت با یکدیگر مقایسه شده اند از طرف دیگر آنالیز مولفه اصلی برای داده های دسته دوم به منظور کاهش بعد ورودی بکاربرده شده است. نتایج کیفیت عملکرد شبکه های پیشنهادی را نشان میدهد.