سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید طباطبایی یزدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان – گروه کامپیوتر
علیرضا صادقی حصار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – گروه کامپیوتر
علیرضا خان تیموری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان – گروه کامپیوتر

چکیده:

هدف ما در این مقاله به کار بردن روش آماری شبکه های بیزین برای ارائهی یک روش پیش بینی وضعیت های اب و هوایی تخت عدم قطعیت است. پایگاه دادهی در اختیار ما مشاهدات مربوط به بارش ماهیانه در 20 ایستگاه ثبت رکورد واقع در 3 استان خراسان زضوی ، شمالی و جنوبی در بازه زمانی 2005-1985 می باشد. سعی بر این است تا از دو الگوریتم k2 و lk2‌ به عنوان یکی از روش های بادگیری ساختار برای بدست اوردن شبکه بیزین استفاده شود. شبکه بیزین حاصل که از کشف وابستگی ها و استقلال های موجود در پایگاه داده ی پیاده سازی با کمک یک متد استنباط می تواند برای پیش بینی وضعیت های آب و هوایی به کار رود.