سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محسن تابان – پژوهشگر دکتری معماری . دانشکده هنر
محمد رضا بمانیان – دانشیار و مدیر گروه معماری .دانشکده هنر

چکیده:

صنعت ساخت نسبت به سایر انواع صنایع دارای طبیعت متغیر عوامل محیطی فراوان ، متغیر و موثر برفرایندهای ساخت نامعلومی و غیر قابل پیش بینی بودن بسیاری از اجزا و ابزار لازم برای تکمیل فرایندها و در نتیجه دارای پتانسیل ریسک زایی بیشتری می باشد در مراحل اغازین پروژه یعنی شکل گیری طرح و کلیات پروژه بدلیل وجود ابهامات در مسیر انجام پروژه ومشخص نبودن مسایلی که ممکن است در مراحل مختلف پروژه رخ دهد میزان ریسک ها و یا ناشناخته ها و مسایلی که در مورد آنها عدم قطعیت وجود دارد حداکثر خواهد بود. از طرفی در این مرحله بدلیل وجود زمان کافی با ایجاد شناخت جامعی ازمنابع عدم قطعیت و اتخاذ تصمیمات مناسب در پاسخ به آنها با طرح ریزی برنامه ای استراتژیک هزینه مدیریت ریسک پروژه حداقل خواهد شد فرایند SHAMPU شکل گیری ، بکارگیری و مدیریت قطعیت پروژ] چارچوب متقنی برای ایجاد چنین برنامه استراتژیکی ایجاد می کند.