سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر سطوتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گروه کامپیوتر تبریز ایران
نیما جعفری نویمی پور –

چکیده:

روند فعلی تجویز و تهیه دارو ازجمله مسائلی است که می تواند در برخی موارد منجر به مشکلاتی از قبیل یافتن داروخانه مناسب افزایش ترافیک شهری جستجوی داروی خاص یا کمیاب سوء استفاده از خدمات بیمه اتلاف وقت و پرداخت نقدی مبلغ شود دراین مقاله سیستمی برپایه فناوری اطلاعات برای تهیه مکانیزه دارو ارایه شده است که پزشک نسخه را به سیستم ارسال نموده و سیستم نسخه را به نزدیک ترین داروخانه به محل بیمار شخص ارسال می کند و سپس داروخانه نسخه را آماده کرده و به محل سکونت بیمار می فرستد درصورت پیاده سازی سیستم و همکاری سازمان ها می توان جلوی مشکلات ترافیکی و اقتصادی بازارنامناسب دارو اطلاع همزمان برای نبود و موجود بودن داروهای خاص در داروخانه های محدود و …. را گرفت ازجمله معایب سیستممی توان به پیاده سازی سیستم درحجم وسیع و آموزش پرسنل پزشکی و متصدیان داروخانه ها اشاره کرد همچنین بایستی از نظر تحمل پذیری خطا در سطح بالایی باشد.