سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

میترا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی م
امیر فتوت – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
غلامحسین حق نیا – استاد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلودگی آب به دلیل وجود فلزات سنگین سمی، تخلیه فاضلاب شهری و صنعتی، کودها و سموم به داخل آب ها و مدیریت نامناسب زباله ها، باعث وارد آمدن زیان های مختلف محیطی شده و سلامتی بشر را به گونه ای خطرناک تحت تأ ثیر قرار می دهند . [1] متداول ترین فلزات یافت شده در آب ها و فاضلاب ها، سرب، مس، روی، کادمیم، کروم و نیکل هستند [2] و تکنیک های اصلی که برای کاهش مقدار یون های فلزی از فاضلاب ها مفید می باشند شامل رسوب، آهک دهی، شناور سازی و انعقاد، سیمانی شدن و کمپلکس شدن، تبادل یونی، عصاره گیری حلال، اسمز معکوس، جذب، تبخیر، روش های الکتروشیمیایی و فرایندهای فیلتراسیون است . [1] هر کدام از این تکنیک ها دارای مزایا و مضراتی بر اساس سادگی، انعطاف پذیری، مؤثر بودن فرایندها، قیمت، مشکلات تکنیکی و نگهداری آن ها می باشند [3] که فیلتراسیون یک فرایند کارآمد در حذف فلزات سنگین از فاضلاب ها بوده و اگر این نوع از تیمار موفق باشد این مزیت را دارد که جرم معینی از آلاینده ها در یک حجم محدود و قابل دسترسی از مواد تجمع حاصل می کنند . [4] بنابراین هدف از این تحقیق حصول اطمینان از حذف یا کاهش فلزات سنگین کروم، روی، مس و نیکل از فاضلاب های صنعتی توسط فیلتر شن – خاک آهکی – کمپوست و بررسی میزان تداوم آن در دفعات متوالی می باشد