سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مجد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- گروه کامپیوتر
سامان قهقه زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- گروه کامپیوتر
علی محمد منجزی نوری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر- گروه کامپیوتر

چکیده:

فیلتر bilateral یک تکنین فیلتر گذاری خطی می باشد در این روش با وزن گذاری روی ضرائب فیلتر و با توجه به ارتنباط بین چگالی سیستمها ، روش هموار سازی گوسین را می توان افزایش داد. در روش پیشنهادی ابتدا فیلتر به تصویر اعمال می شود. در نتیجه اعمال این فیلتر پیکسل های یک کلاس به یکدیگر نردیک می شوند و همزمان لبه های تصویر حفظ می شوند. فیلترهای خطی مانند فیلتر پایین گذر شدت تغییر درونی یک تصویر را در نظر نمی گیرد . لیه و مرزهای تیز را حذف می کند. در این مقاله به بررسی حفظ جزئیات سیگنال و حف نویز می پردازیم. این روش یک شیوه غیر خطی است که معادلات ساده تری نسبت به روش های خطی دارد.