سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روزبه دبیری –
رحیم مهاری – دکتری زمین شناسی، عضو هیئت علمی تمام وقت گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد
نازنین صهبافر – فارغ التحصیل مقطع کارشناسی ارشد رشته زمین شناسی مهندسی، دانشگاه آزا

چکیده:

خواص مکانیکی اغلب خاکها با افزایش رطوبت و اشباع شدن تغییر می کند. لیکن در برخی از خاکها براثر افزایش رطوبت، پدیده های ویژه ای بروز می کند که بعضا منجر به خسارت های عمده در پروژه های عمرانی میگردد. اینگونهخاکها را می توانیم خاکهای حساس در مقابل آب بنامیم. انحلال پذیری، واگرایی و رمبندگی از پدیده های مهم در خاکهای مساله دار میباشد. بطوریکه رفتار اینگونه خاکها بهنگام خورد با آب حساس بوده و می تواند باعث نشستهایزیاد در سازه و کانالهای انتقال آب شوند. در تحقیق حاضر، روشهای جلوگیری از حل شدن مواد محلول خاک در مسیر کانال بتنی انتقال آب خدا آفرین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه نشان داده است که میزان درصد گچ خاکبستر کانال بیشتر از حد مجاز بوده و درصورتیکه آب گذرنده از داخل کانال به علت نشت، کلوخه های گچ را حل نمایدبه تدریج باعث نشست پوشش و در انتها به تخریب کانال منجرخواهد شد. روشهای مختلف مکانیکی و شیمیایی جهت مقابله با مشکل انحلال گچ مورد بررسی قرار گرفته است که درانتها، استفاده از روش ژئوممبرین که به عنوان یکی ازمصالح آب بند به عنوان یک طریقه مناسب برای مقابله با مشکل انحلال گچ و سایر نمکهای خاک بستر کانال انتخاب شد. زیرا، اولا مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن مطابق با شرایط ژئوتکنیکی محدوده مورد مطالعه می باشد. ثانیا، باعثکاهش هزینه، اجرای سریع و کاهش حجم عملیات خاکی می شود