سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا واعظی – استادیار بخش فرسایش و حفاظت خاک گروه خاکشناسی

چکیده:

ایران در کمربند خشک جهان قرا گرفته است دراین مناطق میزان تبخیر و تعرق بسیار بیشتر از بارش های اسمانی است باد یکی از عوامل مهم وقوع فرسایش و تشکیل نهشته های باد ی در مناطق خشک است تپه های شنی شکل مهم نهشته های بادی هستند که غالبا در بیابان ها تشکیل می گردند. در حال حاضر گسترش فرسایش بادی یکی از مهمترین تهدید طبیعی در مناطق خشک و نیمه خشک کشور محسوب می شود کاربرد مالچ ها نفتی در کنار مصرف سایر مواد شیمیایی پلیمر انجام اقداما ت بیولوژیکی تقویت پوشش گیاهی ، مکانیکی بادشکن و غیره و مدیریتی خاکورزی و غیره در مهار فرسایش بادی و تثبیت شن های روان می تواندموثر باشدمالچ های نفتی به مواد یا فراورده های سنگین نفتی اطلاق می شود که به منظور جلوگیری از فرسایش خاک تثبیت شن های روان و افزایش محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند. مالچهای نفتی در اثر پاشش برروی تپه های شنی فعال به صورت فیلم نازک تیره رنگ قرارگرفته که ذرات لایه سطحی را به هم چسبانده و لایه ای مقاوم نسبت به فرسایش بادی را به وجود می اورند.