سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده غفرانی – کارشناس ارشد زمین شناسی، کارشناس آب سطحی شرکت مهندسی مشاور پاراب فارس

چکیده:

در حوزه آبریز رودخانه زهره، با مساحتی درحدود ۱۵۴۳۹ کیلومتر مربع، ایستگاههای هیدرومتری به گونهای قرار گرفت هاند که تقریباً کل حوزه را پوشش می دهند. بدین ترتیب برای محاسبه رواناب هر محدوده مطالعاتی می توان ازیک ایستگاه هیدرومتری که در نزدیکی ورودی ویا خروجی آن محدوده واقع شده استفاده نمود. این روش محاسبه رواناب دقیق ترین روش برای حوز ههایی است که دارای ایستگاه هیدرومتری می باشند. به منظور بدست آوردن رواناب، به تفکیک کوه و دشت هر محدوده مدلهای مختلف تجربی بکار گرفته شد و از میان آنها مدل تجربی جاستین انتخاب گردید.