سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشاد سلیمانی ساردو – اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده منابع طبیعی
سعید سلطانی کوپایی – اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده منابع طبیعی
علی سلاجقه – کرج دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

یکی از مهمترین پدیده های مخرب طبیعی که خسارات گاها جبران ناپذیری را به محیط های طبیعی و غیر طبیعی وارد می کند سیل می باشد .این امر مطالعه در این زمینه را امری واجب و ضروری می نماید . داشتن اطلاعات و داده کافی در این باره می تواند صحت برنامه های اجرای را بالا ببرد اما به لحاظ موقعیت جغرافیایی ایران و قرا گرفتن در اقلیم خشک و نیمه خشک این امر امکان پذیر نمی باشد زیرا که مهمترین مشکل مناطق خشک کمبود ویا عدم آمار لازم می باشد در این زمینه مدل های مختلفی جهت برآورد آمار طراحی شده است . مدل HEC-HMSیکی از کاربردی ترین این مدل ها است . این تحقیق بر روی حوزه سد جیرفت به منظور شبیه سازی جریان و برآورد دبی های اوج هر واحد هیدرولوژیک صورت گرفته است . نتایج نشان داد که زیر حوزه Soltani و K4 با مقادیر ۲۶۶/۴، ۲۱۸/۹ دارای بالاترین مقادیر دبی اوج در حوزه سد جیرفت بوداند . نتایج به دست آمده می تواند کمک شایانی به مکانیابی اجرایی پروژهای آبخیزداری نماید