سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اقبال گراوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر-
منوچهر فتحی مقدم – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی علوم آب – گروه ساز
بهزاد عزیزپناه – کارشناس ارشد سازه های آبی-شرکت آب منطقه ای ایلام-
عبدالکریم بهنیا – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده مهندسی علوم آب – گروه هیدرو

چکیده:

کاربرد مدل های ریاضی در طرحهای مهندسی رودخانه عموما امری اجتناب ناپذیر می باشد با این وجود نیاز حداقل به اطلاعات صحرایی؛ حجم محاسباتی اندک و درجه اعتماد مدل های ریاضی در رودخانه ها باید مد نظر قرار گیرد همچنین محاسبه و پیشبینی خصوصیات جریان و فرسایش و رسوبگذاری در روخانه ها اهمیت بسیار زیادی دارد. اهداف اصلی در تحقیق حاضر عبارتست از : شبیه سازی رودخانه با استفاده از مدل ریاضی HEC-RAS ارزیابی پروفیل سطح آب رودخانه چرداول در سه جریان شاخص۱۲۷/۲۲، ۳۷۴/۲۴، ۴۳۵/۵۹ مترمکعب درثانیه که نتایج حاصل از محاسبه خصوصیات جریان در طول رودخانه چرداول (عمق جریان، سرعت جریان، تنش برشی جریان، عرض سطح آب و مرزهای پیشروی سیلاب در دو سمت رودخانه) در شرایط طبیعی و موجود سیستم رودخانه چرداول در محدوده بازه انتخابی در این مقاله ارایه شده است.