سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد فارسی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
پریسا قربانی فعال – دانش آموخته کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردو
بنفشه جلال زاده – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد، گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صن
خلیل ملک زاده – عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی مشهد، گروه پژوهشی زیست فناوری قارچ های صن

چکیده:

به دلیل سهولت تکثیر رویشی نژادهای اصلاحی قارچ های خوراکی، حفاظت از نژادهای اصلاح شده امری جدی و ضروری است. نشانگرهای مولکولی AFLP به دلیل سرعت، دقت، پوشش بالای ژنوم و نیز ارائه نتایج قابل اعتماد و تکرارپذیری بالا, قابلیت زیادی در انگشت نگاری ژنتیکی دارند. در این پژوهش DNAی ژنومی 12 نژاد تجاری قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از هشت ترکیب جفت آغازگری (EcoRI/Tru9I) تکثیر گردید. درمجموع 501 باند قابل امتیا زدهی ایجاد شد که 54 عدد (10/8%) از آنها چند شکل بودند. بیشترین تعداد باند چند شکل (12 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CT/ Tru9I-TC) و کمترین تعداد باند چندشکل (2 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (EcoRI-CAC/ Tru9I-AG) حاصل شد. شباهت ژنتیکی نمون هها بین 0/14 تا 0/95 متغیر بود و دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش UPGMA در نرم افزار Ntsys, سه گروه اصلی را بین 12 نژاد مشخص کرد با توجه به الگوی انحصاری باندهای حاصل از هشت جفت آغازگر در هر نژاد، تمایز بین آنها میسر بود.