سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرامرز قلیچی – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
صابر نوریزاده – شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در سالهای اخیر افزایش روز افزون میزان مصرف انرژی الکتریکی و در عین حال محدودیتهای ی از جمله کمبود فضا، مشکلات اقتصادی و غیر ه جهت ایجاد خطوط انتقال جدید، موجب شده که محققان در پی یافتن راههایی اقتصادی و مؤثر جهت افزایش میزان بهره برداری از خطوط انتقال باشند.همچنین یکی دیگر از مسائل مهم که می بایست در طراحی شبکه و انتخاب روش مناسب جهت افزایش ظرفیت خطوط به آن توجه شود ، بهبود امنیت و قابلیت اطمینان شبکه می باشد. لذا در این مقاله به بررسی یکی از راههای افزایش ظرفیت خطوط ا نتقال یعنی استفاده از هادیهای پرظرفیت پرداخته شده است .[ 1] در ادامه این مقاله به مبحث قابلیت اطمینان شبکه انتقال پرداخته و در نهایت با استفاده از یک شبکه نمونه میزان تاثیر استفاده از هادیهای پرظرفیت در مقایسه با روشهای متداول جهت افزایش ظرفیت خطوط انتقال ، مورد بررسی قرار گرفته شده است.