سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد معین الدین – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و دانشجوی دکتری حسابدا
زهرا حسینی زاده – کارشناس ارشد حسابداری
محمدرضا دهقان نیری – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز

چکیده:

هزینه یابی برمبنای فعالیت از سال ۱۹۸۰ مشهود شده است این سیستم هزینه یابی از لحاظ نحوه تخصیص هزینه ها، با سیستم هزینه یابی سنتی متفاوت است و از تحریف هزینه های سربار جلوگیری می کند سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت شامل دو مرحله است د رمرحله اول فعالیت های عمده مشخص می شود و هزینه های سربار به تناسب منابعی که در هر فعالیت مصرف می شود به آن فعالیت ها تخصیص می یابند و سپس در مرحله دوم هزینه های سربار مربوط به هریک از فعالیتها، به نسبت مقدار مصرف فعالیتها، محصولات تخصیص داده می شود این مقاله کاربرد سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت را در ساخت و ساز توضیح میدهد و نشان میدهد که هزینه های سربار در یک پروژ] ساخت و ساز با اتخاذ این سیستم جدید می تواند کنترل شود و سپس این مقاله به تبیین مزایا و معایب کاربرد این سیستم در صنعت ساخت و ساز می پردازد.