سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود گروه حسابداری
علی شجاعی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود گروه حسابداری
مهرک روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
احسان حیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دورود

چکیده:

زمانی که به منظور کنترل و مدیریت موثر مدیران نیازمند به اطلاعات می شوند حسابداری مدیریت بسیار دیر و نامناسب عمل می نماید و بنابراین گزارشهای مورد استفاده در حسابداری مدیریت د رجهت کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به مدیران کمک نمی نماید این زمینه نسبتا جدید مسئله توجه بسیارزیادی را در ادبیات مدیریت به خود جلب کرده است روشی که در عکس العمل به این مسئله پدیدار شده هزینه یابی هدف می باشد که از ژآپن شروع گردید. شرکت ها برای بقا باید در زمینه تولید و عرضه محصولاتی تخصصی پیدا کنند که علاوه بر تامین سود مورد نظر آنها واجد کیفیت و کارکرد مورد نظر مشتریان نیز باشد بهایابی مبنای هدف از شیوه های کسب اطمینان نسبت به کفایت سوداوری محصولات می باشد. هزینه یابی هدف فرایندی است برای حصول اطمینان از اینکه ایا محصول با ویژگی مشخص از لحاظ کیفیت و کارکرد و قیمت می تواند سطح رضایت بخشی از سوداوری ایجاد کند یا خیر.