سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدعلی نبوی چاشمی – هیئت علمی دانشگاه بابل
جواد محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

هوش تجاری سالها باما همراه بوده ولی بحث درمورد ان تغییرات چندانی نداشته است پیشرفت اطلاعات وارتباطات مشتریان کاربرد نرم افزارهای تجاری راتحت تاثیر قرارداده است مصرف کننده ابزار اطلاعات را به راحتی دردست دارد . دسترسی به موبایل، تصاویر سه بعدی ،ماهواره و رسانه های گروهی مرزبین کارها و امور شخصی را کمرنگ کرده وروش بهره گیری مصرف کننده از اطلاعات نیز تغییر کرده است امروزه ناکارآمدی سیستمهای سنتی و توانمندی روزافزون فن آوری نوین اطلاعات سازمانها را وادار به استفاده از این فناآوریها نموده است . هوش تجاری نه به عنوان یک ابزار یا حتی سیستم بلکه به عنوان یک رویکرد نوین در معماری سازمانی مورد نظر است که شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که با استناد پایگاه داده عملیاتی و تحلیلی کمک به اخذتصمیم برای فعالیتهای هوشمند تجاری می پردازد .در این مقاله م انچرا که هوش تجاری در نوآوریهای اینده باید بدان برسد رابیان می کنیم .بعضی از اشکال این نوآوریها امروزه وجود دارد ولی بعضی از انها درتلفیق و جداسازیهای صنعت تاب نیاورد وپنهان شد .فروشندگانی که در آشفتگی اقتصاد وصنعت دوام اوردند اکنون میوانند با دست وپا زدن در آب سوار بر امواج شوند. در این نوشتار مزایای ستفاده از هوش تجاری در صنعت بانکداری و به عمده قابلیتهای هوش تجاری و نحوه برخورد و پیاده سازی آن پرداخته شده است . همچنین در این مقاله به تکنیکها و ابزارهای متداول درBI و نحوه بکارگیری آنها در صنعت بانکداری و نتایج حاصل از استفاده این تکنیکها در بخشهای مختلف این صنعت شرح داده شد