سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شاپور کوهستانی – کارشناسی آب ارشد یاری – عضو هئیت علمی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
فرشاد سلیمانی ساردو – اصفهان – دانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده منابع طبیعی

چکیده:

امروزه سیل به عنوانیکی از پدیده مخرب سالانه خسارات جبران ناپذیری را به اکوسیستم های طبیعی وجوامع بشری وارد می کند . اگر احداث سازه های مختلف و همچنین توسعه شهرها و روستاها بر اساس پیش بینی سیل و اطلاع از بزرگی و محدوده گسترش آن صورت پذیرد، تا حدود زیادی می تواند ریسک خسارات ناشی از سیل را کاهش دهد . این مطالعه بر روی حوزه لوت مرکزی به منظور تحلیل فراوانی سری های حداکثر با استفاده از روش گشتاور های خطی صورت گرفته است که نتایج نشان داد که منطقه براساس آماره H همگن بوده و توزیع LP3 براساس آماره Z DIST به عنوان توزیع منطقه ای انتخاب گردید.