سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد رستمی – کارشناس ارشد زمین شناسی، سازمان آب منطقه ای ایلام
حاجی کریمی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

یکی از علوم موثر در زمینه مطالعات علوم زمین و محیط زیست استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیای GIS است که در برآورد دقیق پارامترهای هواشناسی و آبسنجی حوضههای آبریز بسیار مفید میباشد. در این مقاله؛ به عنوان نمونه مطالعات هواشناسی واقلیمشناسی حوزه سد ایلام در محیط GIS را انتخاب و با استفاده از نقشه های توپوگرافی رقومی با مقیاس ۱/۵۰۰۰۰ مدل رقومی ارتفاع DEM از روش درونیابی IDW و با کمک نرم افزار ARC GIS برای حوضه مورد مطالعه ایجاد گردید.