سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی
عباس علی آبادی – کارشناسی پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار

چکیده:

یکی از مشکلات و مسائل مهم درمناطق خشک و نیمه خشک کشور حرکت ماسه توسط باد و رسوب ان در مناطق مسکونی تاسیساتی و اراضی کشاورزی است شهرستان سبزوار که این پژوهش درمحدوده جغرافیایی آن انجا م شده است به لحاظ اقلیمی از مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شود و به این لحاظ فرسایش بادی و اثار نامطلوب ان به اندازه فرسایش آبی و خسارات ناشی از آن قابل توجه می باشد وجود خشکسالی ها ی اخیر صدمات ناشی از فرسایش بادی را در منطقه تشدید نموده است شناسایی نقاط فرسایش پذیر همواره اولین گام در راه مبارزه با این معضل طبیعی به شمار می اید که اغلب شناسایی آن به روش سنتی بسیار وقت گیر و پرهزینه است. شناسایی مناطق از روی تصاویر ماهواره و ایجاد بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز در GIS سرعت دسترسی مجدد به اطلاعات را افزایش داده و پایش اراضی تحت تاثیر فرسایش بادی را به سرعت امکان پذیر می سازد.