سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علیرضا پسنده – واحد صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال شرکت مدیریت فناوری بورس تهر

چکیده:

گزارشهای مالی به عنوان بزرگترین و مهم ترین منبع اطلاعاتی مورد استفاده در بازار سرمایه هستند که انتشار به موقع و امن این اطلاعات نقش مهمی در رونق و امنیت بازار سرمایه ایفا میکند سرمایه گذاران به عنوان مهمترین استفاده کننده ازا یناطلاعات به دنبال اطلاعاتی شفاف، کامل و صحیح هستند از سویی دیگر پیشرفتهای تکنولوژی در زمینه ICT,IT و تلاش شرکت ها در افزایش توان نفوذ اطلاعات مالی خود از طریق این دو حوزه به کارگیری و توسعه زبان های گزارشگری الکترونیک را اجتناب ناپذیر نموده است. مدلهای گزارشگری الکترونیک در حوزه ICT متنوع هستند اما مدل گزارشگری تجاری توسعه پذیر XBRL برای تهیه و تبادل اطلاعات در بازار سرمایه و مدل گزارشگری اطمینان بخشی توسعه پذیر XARL برای تایید صحت اطلاعات منتشر شده و تضمین امنیت آن در بازار سرمایه توانسته اند بخش مهمی از این نیازها را برآورده کنند این دو مدل یا زبان در واقع برچسب گذاری الکترونیکی داده ها یا روش تبادل پیام و داده مبتنی بر اینترنت هستند اینکه XARL,XBRL چیست کاربرد آن درحوزه بازار سرمایه چگونه است و سازوکارلازم جهت انتشار داده قابل اعتماد و قابل اتکا به چه ترتیبی است دراین مقاله مورد بحث قرار خواهد گرفت.