سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سعید عبدالمنافی – عضوهیات علمی دانشگاه پیام نور
مهدی سحری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی دانشگاه پیام نور دلیجان

چکیده:

علم به قدرت و نفوذ عواطف در حیات ذهنی انسان پی برده و در حال کشف و تببین جایگاه هیجانات و عواطف در فعالیتها، رفتارها، حرکات و سکنات انسانی است. از لحاظ لغوى Post بیشتر تداوم جریانى را ثابت مى کند، و پست مدرنیسم به معناى پایان مدرنیسم نیست، بلکه نقد مدرنیسم و تداوم جریان مدرنیسم مى باشد. این اصطلاح در زبان فارسى به فرانوگرایى، یا نوگرایى، پسامدرنیسم و فرامدرنیسم و… ترجمه شده است . کلمه مدرن از واژه لاتین Modernus به معنای از هم اکنون می باشد. پست مدرنیسم یعنی پذیرفتن چیزی فراتر از اکنون . پستمدرنیسم نه صرفا یک دیدگاه خاص فلسفی، بلکه یک جریان عام اجتماعی و علمی در دهههای اخیر است که با مبانی معرفتشناختی و فلسفی خاص خود، در حوزههای گوناگون علمی و نظریهپردازی تأثیرگذار بوده است. تأثیر این جریان در حوزه نظریات مدیریت در حدی است که برخی محققان در تقسیم خود از نظریات مدیریت، یک بخش را به نظریات پستمدرن اختصاص دادهاند. این تحقیق بیشتر با رویکرد نظری و فلسفی انجام شده و هدف آن، توصیف شاخصههای اصلی دیدگاه پستمدرن و بررسی تأثیر آنها در نظریه های مدیریت است. نفی عقلانیت، رسمیت، و قانونمحوری در امور سازمانی، استفاده از استعارههای متنوع و نرم برای سازمان، تنوع ساختارهای سازمانی، و توجه به گروههای خاص از جمله ویژگیهای نظریات پستمدرن مدیریت است. همچنین با توجه به همزمانی ظهور سازمانهای فراصنعتی با مطرح شدن نظریات پستمدرن، رابطه این دو نیز به اختصار بررسی شده است.