سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مجتبی برزگری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه دامغان
رضا ظهیری – دکتری بلورشناسی و کانی شناسی از دانشگاه وین اتریش- استادیار دانشگاه دا
علی اکبر حسن نژاد – دکتری زمین شناسی اقتصادی از دانشگاه شیراز- استادیار دانشگاه دامغان

چکیده:

نفوذاستوک کوچک گرانیتی کوه گبری درواحدهای اهکی کرتاسه و کنگلومرای پالئوژن منطقه باعث ایجاد یک مجموعه سنگ های کالک سیلیکاتی به همراه کانی زایی هماتیت و مگنتیت شده است اسکارن زایی درسه مرحله ی پیشرونده پسرونده ومرحله تاخیری رخ داده است کانه زایی مگنتیت بیشتر درادامه مرحله پیشرونده بصورت رگه ای رخ داده درصورتیکه کانی زایی اسپکیولاترین درمرحله پسرونده بویژه درمرحله تاخیری اسکارن صورت گرفته است مطالعات میانبارهای سیال برروی کانی های کوارتز فلوریت وکلسیت های همراه با پیریت انجام گرفت نتایج حاصله نشان میدهد کانه زایی آهن دررگه های کوارتزی دردمایی حدود 320درجه با میانگین شوری 16(wt% NaCl eq.) سیال حداقل طی دومرحله صورت گرفته است این کانه زایی تحت تاثیر اختلاط سیالهای ماگمایی با محلولهای جوی قرارگرفته که باعث کاهش شوری و افزایش CO2 سیال شده است.