سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرکرد

چکیده:

دراین مقاله یک انالیز کامل از اثرات مولفه های توالی صفر برروی بازیابنده دینامیکی ولتاژ ارائه شده است نشان داده شده است که DVR سه سیمه مرسوم نمی تواند بطور مناسب افتهای ولتاژ شامل مولفه توالی صفر ناشی از فقدان مسیر چرخش جریان توالی صفر در بازیابنده را جبران کند سپس یک DVR چهار سیمه که میت واند افتهای ولتاژ نامتعادل با مولفه توالی صفر را بطور موثرتری کاهش دهد بطوریکه یک مسیر چرخش جریان توالی صفر در DVRرا فراهم کند پیشنهاد داده می شود اگرچه دراین توپولوژی فعال و انفعال طرف dC با طرف AC منجر به عدم تعادل در ولتاژهای خازن لینک DC می شود و تشدید توالی صفر را به ویژه زمانی که DVR تحت کنترل حلقه باز می باشد سبب می گردد. کنترل حلقه بسته می تواند یک میراکننده اضافی برای کاهش تشدید هارمونیکی ممکن فراهم سازد. اما ریپل ولتاژ لینک DC ناشی از جریان توالی صفر مولفه اصلی نمی تواند اجتناب گردد.