سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا آیت اللهی – کارشناس ارشد عمران سازه – دانشگاه یزد

چکیده:

کشور ما در منطقه ای زلزله خیز قرار دارد و همانطور که می دانید خسارات وارد بر یک بنادر اثر تکانهای زلزله، با وزن آن بنا رابطه مستقیم دارد. بنابراین هر اندازه که با بهره گیری از فناوریهای نوین وزن یک ساختمان را کاهش دهیم، سازه در برابر ویزانی ایمن تر خواهد شد بعنوان مثالمی توان از پانلهای ساندویچی ، قطعات سبک پیش ساخته و یا الیاف در ساخت بنا کمک گرفت.
از جمله مواد جدیدی که جایگاه ویژه ای در ساخت و ساز بنا به خود اختصاص داده است، افزودنیهای بتن و الیاف تقویت کننده را می توان نام برد.
در این مقاله ضمن معرفی انواع الیاف مورد استفادهدر ساخت بتن الیافی و خصوصیات و کاربرد هر کدام به اثرات مثبت استفاده از بتنالیافی جهت کاهشخسارات ناشی از زمین لرزه (مقاوم سازی) و همچنین استفاده در بازسازی تخریب های بعد از زلزله (بهسازی ) اشاره می گردد. ضمنا عملکرد این نوع از سازه ها در زلزله های اخیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.