سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان فدایی کرمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد بخش مهندسی عمران دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

کاویتاسیون پدیده ای بسیار مهم و در عین حال مخرب در سازه های هیدرولیکی، از جمله سرریز سدها به شمار می آید که این پدیده زمانی حادث می شود که فشار موجود بر روی سازه سرریز از فشار بخار کمتر باشد. وقوع این پدیده موجب خسارات بسیار شدید بر سازه سرریز شده و در نهایت تاثیرات نامطلوبی بر عملکرد سد خواهد گذاشت. از جمله پارامترهای مهم دخیل در وقوع این پدیده می توان به سرعت جریان ،فشار جریان ، مقاومت مصالح تشکیل دهنده سازه سرریز و نیز میزان هوای موجود در جریان عبوری از روی سرریز اشاره کرد . به طور کلی برای بررسی پدیده کاویتاسیون روش های مختلفی از جمله شاخص کاویتاسیون مورد استفاده قرار می گیرد . در این روش چنانچه شاخص کاویتاسیون بیشتر از شاخص بحرانی کاویتاسیون باشد در سرریز خطر این پدیده ناچیز و تاحدی منتفی می باشد . لذا در این مطالعه سعی شده است که ضمن بررسی پدیده کاویتاسیون در سازه های هیدرولیکی ، نقش شاخص کاویتاسیون و همچنین چگونگی استفاده از این شاخص جهت کنترل وقوع پدیده کاویتاسیون در سرریزها مورد بررسی قرارگرفته است