سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی خزایی – گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی کرمانشاه

چکیده:

بدلیل حرکت مداوم گره ها و محدودیت انرژی در شبکه های Ad hoc ساختار شبکه به طور متناوب و به سرعت تغییر می کند این موضوع باعث ایجاد چالش در مسیریابی ایننوع از شبکه ها شده است پروتکلهای مسیریابی چند پخشی به دو شیوه مش و یا درختی مسیرها را ایجاد م یکنند پروتکل ODMRP یکی از معروف ترین و بهترین پروتکلهای مسیریابی چند پخشی است که به صورت مش مسیرهای چند گانه ایی را بین فرستنده ها و گیرنده ها ایجاد م یکند که در مقابل تحرک گره ها و شکستگی اتصالات بسیارمقاوم می باشد اما این پروتکل به دلیل پخش سیل اسای بسته های درخواست مسیر به صورت دوره ای توسط منابع با افزایش تعدادمنابع د رگروه یا افزایش تعداد گروههای چند پخشی جریانهای سیل اسا را در شبکه زیاد کرده و باعث افزایش ترافیک و برخورد بسته ها می شود درنتیجه میزان نرخ تحویل را کاهش داده و تاخیر انتها به انتها افزایش می یابد.