سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد هادی کریمی تفتی – مربی و هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهریز
حمیدرضا میرکاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق واحد نجف آباد
رضا حفیظی فرد – دانشجوی ارشد برق قدرت واحد یاسوج
پرویز درستکار – دانشجوی ارشد برق قدرت واحد یاسوج

چکیده:

پایداری ولتاژ یکی از مسائل مهم و مورد توجه در سیستمهای قدرت است، درحالی که این سیستم ها با افزایش میزان بارگذاری و محدودیتهای توسعه شبکه مواجه اند. پایداری دینامیکی ولتاژ به معنی پاسخ دینامیکی مناسب یک سیستم قدرت به اغتشاشات کوچک و پیوسته و یا تغییرات ناگهانی و شدید، جهت حفظ ولتاژ مجاز در تمامی باس ها در مرحله بهرهبرداری است. مهمترین عامل فروپاشی ولتاژ، ناتوانی سیستم انتقال در پاسخ به افزایش تقاضای توان راکتیو شبکه میباشد که معمولا به علت عدم وجود ذخیره کافی توان راکتیو یا نصب نامناسب جبرانکنندهها اتفاق می افتد. در این مقاله ، مدلسازی اجزای مختلف موجود در شبکه و تحلیل رفتار میان مدت و بلند مدت سیستم قدرت از نظر پایداری ولتاژ در پاسخ به انواع اغتشاشات مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور عملکرد ژنراتور در مودهای مختلف کنترل شبیه سازی شده و بخصوص چگونگی تاثیر محدودکننده های جریان تحریک و آرمیچر در بروز ناپایداری ولتاژ بررسی میشود. همچنین در این مقاله نشان داده میشود که مشخصه بارهای توان یا امپدانس ثابت در شبکه و وجود بارهای موتوری با درجات مختلف وابستگی توان راکتیو به ولتاژ، تاثیر بسیار زیادی در پیامد یک اغتشاش خواهند داشت. ترکیب بازیافت دینامیکی بار با عملکرد OLTC باعث افزایش توان مورد نیاز از شبکه شده و ممکن است تحت شرایطی سیستم را به سمت تنش شدیدتر نسبت به حالت بار توان ثابت هدایت کند. همچنین ارائه روش تحلیل پایداری ولتاژ برای شبکههای بزرگ و ارزیابی معیار و آستانه پایداری در مقایسه با نتایج تحلیل استاتیک مورد بحث خواهدبود. در این مقاله، از روش های تحلیل استاتیک با ضرایب و منحنی های مناسب به منظور رتبه بندی پیشامدهای اضطراری در شبکه بزرگ استفاده شده است .