سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر هرون – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
شهریار لطفی – دانشگاه تبریز گروه علوم کامپیوتر

چکیده:

کارایی برنامه هایی که با حجم بالایی از داده ها سروکار دارند اغلب به وسیله هزینه ی دسترسی به حافظه محدود می شوند بهعلت محدودیت گنجایش حافظه پنهان تمام داده ها ی مورد نیاز را نمی توان در حافظه پنهان نگهداری نمود بنابراین روشهایی جهت انتخاب بین داده هایی که باید در حجم زیاد داده ها نگهداری شوند طراحی گشته اند. از جمله مواردی که این الگوریتم ها تاثیر بسزایی خود را نشان میدهند در برنامه هایی است که از حلقه های تودرتویی با حجم داده های بالایی سروکار دارند بهطوریکه نگهداری تمامی این داده ها درحافظه پنهان امری غیرممکن می نماید از آنجایی که ذات این مسئله یک مساله ی NP- سخت می باشد درحالت عمومی استفاده از روشهای غیرقطعی را مناسب می نماید. الگوریتم EADLL یک روش کاشی بندی حلقه با استفاده از رویکرد تکاملی است که دراین مقاله معرفی می گردد.