سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

محمدعلی شرکت معصوم – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران
ابوالفضل اسدی زارچ – دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت ایران تهران – ایران

چکیده:

هارمونیکها ولتاژ و جریان و اثرات نامطلوب آنها برروی سیستمهای قدرت را میتوان بوسیله تصحیح کننده های فعال وضعیت خطوط قدرت “APLC”۱ با تزریق جریانهای هارمونیکی تا حد زیادی کاهش داد . APLC ها فیلترهای فعال جدیدی هستند که میزان هارمونیکها جریان تزریقی را براساس دامنه، فرکانس و اختلاف فاز هارمونیکهای ولتاژ و جریان درکلیه نقاط شبکه و یا در نواحی حساس و هارمونیک زای سیستم با استفاده از روشهای بهینه سازی بدون قید و مقید محاسبه و تزریق می نمایند . دراین مقاله، ساختمان، توابع هدف و قیود مربوطه، روشهای بهینه سازی و کنترل و همچنین جایابی بهینه یکALPCدر سیستم های قدرت بررسی گردیده است . سپس ALPCها بعنوان بارهای غیرخطی در برنامه پخش بارهارمونیکی “HARMFLO” اضافه شده اند و عملکرد آنها برروی یک شبکه استاندارد ۱۸ شینه IEEE ارائه گردیده است