سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سمیه ذوالقدر – رئیس اداره روابط عمومی وآموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قز

چکیده:

عدم پرداخت مطالبات قانونی مربوط به اب بها مصرفی روستائیان استان قزوین موضوعی بود که اجرای پروژه های فرهنگی کاهش نرخ رشد مطالبات آب بها با استفاده از راهکارهای ارتباطی را در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قزوین توجیه نمود. براساس ان برنامه ارتباطی پروژه مطرح و پس از جمع آوری استدلال و استنتاج علمی تجربیات موجود تدوین شد که به عنوان راهکاری مدیریتی درسرلوحه فعالیتهای حوزه معاونت نظارت بر بهره برداری و اداره درآمد و امور مشترکین شرکت ابفا استان قزوین و همچنین اداره روابط عمومی و اموزش همگانی قرار گرفت برای اجرای این پروژه اهداف کلانی در نظر گرفته شد که عبارت بودند از: اهداف اطلاع رسانی، انگیزشی و رفتاری. براساس این اهداف مخاطبان موثر درون سازمانی و برون سازمانی شناسایی شده سپس استراتژی اجرای برنامه مشخص گردید.