سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی محقر – عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
مهناز حسین زاده – دانشجوی دکتری مدیریت تحقیق در عملیات
آزاده دباغی – دانشجوی دکترای مدریت تولید و عملیات
منصوره زارع زاده – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

تعیین نرخ سود اسمی سپرده های بانکی در ارتباط با سایر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ تورم موضوع اصلی پژوهش حاضر است آیا کاهش دستوری نرخ سود بانکی و اجرای قانون منطقی کردن آن می تواند در یک سیستم پویای اقتصادی موجب کاهش نرخ تورم درایران گردد؟ چه سیاستهای دیگری می توان پیشنهاد نمود که به ایجاد تغییرات مطلوب با ثبات نسبی منجر گردد؟ به این منظور با استفاده ز روش سیستمهای دینامیکی سیستم کلان اقتصادی ایران در دوره زمانی 1400-1380 شبیه سازی و سناریوهای مختلفی بررسی گردیده است نتایج نشان میدهد کاهش دستوری نرخ سود اسمی اعم از یکباره یا تدریجی نخواهد توانست موجب کاهش و تعادل بلندمدت نرخ تورم در اقتصاد ایران گردد.