سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی شهابی پور – کارشناس ارشد صنایع مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پیاده سازی سیستمهای یکپارچه مانند سیستمهای برنامه ریزی منابع انسانی ERP تاثیر بسزایی در بهره وری سازمان ها و شرکت ها دارد تحقیقات به عمل آمده نشان داده است وجوداین سیستمها باعث کاهش هزینه ها، مزیتهای رقابتی و افزایش سرعت و دقت انجام کار و بهبود فرایندها می شود اما استقرار چنین سیستمهایی بسیار پرهزینه بوده و طبق امار شرکت ها و سازمان های بزرگ وارد این عرصه می شوند علیرغم مزایای زیاد این هزینه زیاد جهت استقرار مانع می شود که شرکتهای متوسط و کوچک چنین تجربه ای را شروع نمایند. شاخص هزینه های اقتصادی برای این دسته از سازمان ها و شرکتها، مهمترین شاخص محسوب می شود این مقاله نشان میدهد ترکیب فناوریهای مختلف حداقل شدن هزینه پیادهسازی را به دنبال دارد و نشان میدهد که چگونه سازمان ها و شرکت های کوچک قادر خواهند بود با صرف هزینه پیاده سازی پایین بتوانند برای خود سیستمهای یکپارچه ای ایجاد نمایند.