سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شهرام کیخائی – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
مجیدرضا گلشن – شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

چکیده:

یکی از شاخصه‌های مهم در ارزیابی الگوی مصرف وضعیت بهره‌برداری از امکانات و تأسیسات برق‌رسانی ضریب بار می‌باشد. ضریب بار هم از پگاه نزدیک‌تر باشد نشانه‌ای از بهبود الگوی مصرف و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های به‌عمل آمده در تأسیسات برق‌رسانی است. هدف اصلی معرفی کاربرد قواعد مصارف نرمال مشترکین در محاسبه ضریب بار می‌باشد. قواعد بر اساس مصارف انرژی مشترکین شش دوره تولید می‌گردد. ازآنجایی‌که مصارف مقادیر کمی از تربیت می‌بایست ابتدا پیش پردازش گردد و سپس خوشه بندی گردد. به در ورودی تعداد خوشه‌های به دین بر مبنای الگوریتم PSO و بر اساس تابع شایستگی مشخصی تعیین و سپس مصارف هر دو خوشه بندی می‌گردد. با ترکیبی کوشش‌ها، فواید مشارکت با طول‌های متفاوت تولید می‌گردد. تعداد مشترکین که از هر الگو تبعیت می‌نماید محاسبه شده و بر این اساس قواعد و زندگی می‌گردد. با تقسیم مجموع مصارف و زندگی شده بر تعداد مشترکین، میانگین وضعی مثل یک مشترک نمونه در منطقه به دست می‌آید. براساس قواعد مذکور ماکزیمم وسط استحصال گردیده و با تقسیم میانگین مصرف هر مشترک در هر دو در ماکزیمم مصرف در همان دور ضریب بار به دست آمد.