سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای فناوری اطلاعات، راهکارها و راهبردها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد رحیم اف – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده کامپیوتر
حسین بهبودی راد – دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در کشور ما طی چند سال اخیر اقدامات و تلاشهای زیادی در راستای ایجاد و شکلدهی مدارس هوشمند صورت گرفته است با توجه به اینکه کتابخانه به عنوان مرکز عصبی هر موسسه محسوب می شود و نقشی اساسی را در فرایند یادگیری ایفا می کند دراین مقاله جایگاه کتابخانه دیجیتالی در مدرسه هوشمند شده مدرسه مورد ارزیابی قرارگرفتها ست نهایتا براساس نتایج این تحقیق با شناسایی و پیش بینی نیازها و خلاهای موجود در این مدارس ساختاری منطبق بر کتابخانه های دیجیتال ارائه گردیدهاست مبنای این ساختار براساس دیجیتال سازی منابع استفاده از منابع غیر چاپی جستجوی الکترونیکی استفاده از برچسبهای رادیو شناسه و نهایتا ایجاد کتابخانه های بین مدرسه ای می باشد مهمترین هدف پیاده س ازی مدل ارایه شده پرورش دانش اموزانی با توانایی خوداموزی و خود یادگیری است که این هدف خود از مهمترین اهداف ایجاد مدارس هوشمند می باشد که متاسفانه تاکنون کمتر مورد توجه و برنامه ریزی قرارگرفته است.