سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی فرهنگ و مدیریت جهادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی رجب بیگی –

چکیده:

تاکنون مطالب گوناگونی در زمینه ی فرهنگ و مدیریت جهادی ارائه شده است اما این مطالب که در قالب مقاله هایی در همایشهای مربوط مطرح شده کمتر جنبه ی پژوهشی به خودگرفته است دانستن روش تحقیق مناسب و عناوین پژوهشهای مرتبط با فرهنگ و مدیریت جهادی می تواند بریافته های علمی و نظریه پردازی دراین زمینه کمک کند. دراین بررسی ضمن بیان انواع روشهای تحقیقی علمی عناوین مناسب برای پژوهشهای مرتبط با فرهنگ و مدیریت جهادی براساس مطالعات و تجربیات پیشین بیان شده است سپس به بررسی هریک از این روشها که میتواند برای تحقیق دربارهی موضوعات مربوط به فرهنگ و مدیریت جهادی مناسب باشد پرداخته شده است. هر دو روش تحقیق بنیادی و کاربردی این زمینه قابل استفاده است ولی به دلیل ماهیت نظریه پردازی روش تحقیق بنیادی برای بسیاری از موضوعات مرتبط با فرهنگ و مدیریت جهادی مناسب است با توجه به بافت دست نخورده ی برخی از دستگاههای تابعه و وابسته امکان وجود تحقیقات ازمایشگاهی و شبه ازمایشگاهی وجود دارد تحقیق میدانی نیز برای بسیاری از موضوعات تناسب دارد. روش تحقیقی توصیفی برای بررسی پدیده های و بسط نظریه ها یا ازمون نظریه های مفروض درباره فرهنگی و مدیریت جهادی کاربرد دارد.