سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

رستم مرادیان – گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه
علی فتحلیان – گروه فیزیک دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

دراین مقاله خواص مغناطیسی لوله های کربنی نیمه رسانای نانو متری تزریق شده با ناخالصی های فرومغناطیس مورد بررسی قرار می گیرد . محاسبه چگالی حالت های الکترون های اسپین بالا وپایین نشان می دهد که اگرجفت شدگی بین اسپین اتمهای ناخالصی والکترونها قوی باشد چگالی حالت هابرای الکترون های هم جهت با اسپین اتمهای ناخالصی پیوسته می باشد . در حالی که برای الکترون با اسپین پایین یک گاف انرژی بین نوارهای ظرفیت و هدایت وجود دارد یعنی سیستم حالت نیمه رسانایی خود را حفظ می کند .