سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: اولین همایش ملی باستان شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

صاحب یوسفی – کارشناس اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی
بهرام عنانی – دانشجوی کارشناسی ارش. باستانشناسی دانشگاه سیستان و بلوچستان
روح اله شیرازی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

محوطه کلهکوب در شهر آیسک از توابع شهرستان سرایان در شمالشرق استان خراسان جنوبی واقع می باشد این محوطه در موقعیت 33 درجه، 25 دقیقه و 25 ثانیه طول جغرافیایی و 25 درجه، 51 دقیقه و 25 ثانیه عرض جغرافیایی قرار گرفته است ارتفاع محوطه از سطح آبهای آزاد 1525 متر بوده و مساحتی بالغ بر هفت هکتار را شامل میشود این محوطه توسط مالک قبلی تسطیح ش.ه و آسیب فراوانی دیده است دادههای بدست آمده از این محوطه، شامل سفال، ابزار سنگی، تدفین و بقایای بسیار ان.ک معماری میباشد سفالها شامل طیف وسیعی از سفالهای ساده تا کاسههای لبهواریخته بوده که نشان از مسکون بودن این محوطه دردوران آغاز نگارش دارد این سفالها به همراه یافتههایی از قبیل مهر مشبک مفرزی، مهره، سنگهای نیمهقیمتی لاجورد، یشم و نشانه یک جامعه پیچیده را در ذهن تداعی میکند با توجه به شواهد اولیه، میتوانبرهه زمانی دوران کالکولیتیک و عصعرمفر را برای این محوطه درنظر گرفت در این نوشتار سعی بر این است تا این محوطه مهم معرفی شود