سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

بهناز حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
سیدکاظم علوی لنگرودی – استادیار علوم تربیتی دانشگاه سراسری یزد

چکیده:

کمالگرایی و اختلال بد شکلی بدن یکی از مشکلات نوجوانان و جوانان محسوب می شود . هدف پژوهش حاضرکمالگرایی و اختلال بدشکلی بدن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است . روش پژوهش توصیفی از نوع کتابخانه ایاست.اختلال بد شکلی فعالیت طبیعی فرد را مختل می نماید و موجب افت در تحصیل و مشکلاتی در برخوردهای خانوادگی،کاری و اجتماعی افرادمی شود و آنها نمی توانند استعدادهای ذاتی و درونی خود را به دلیل تصورات جزئی و غیرمنطقی شکوفاسازند و خصوصاً در سنین نوجوانی که هویت افراد در حال شکل گیری است، لدا توجه به این امر برای والدین، معلمانومسئولین آموزش وپرورش حائز اهمیت است.