سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرزین نجفی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی– مسئول گروه مخترعین برتر استان

چکیده:

در برخی از سال ها، شاهد با رش کم و در نتیجه کاهش جریان آب در رودخانه ها هستیم . هرچند این پدیدهیک معضل بزرگ برای ادامه حیات بشمار می آید ولی بایک مدیریت صحیح و توانمند، از این فرصت می توان جهت ساماندهی رودخانه ها استفاده نمو د . رسوب زدایی، اصلاح دیوار ه های ناپایدار رودخان ه ها، کشت درختان زود بازده در حاشیه رودخان ه های ناپایدار، اصلاح بسترهای تخریب شده رودخانه ها، ایجاد زهک ش های مهندسی وکاربردی (به موازات رودخان ه ها) و دیگر فعالیت های قابل انجام در شرایط کاهش جریان آب رودخانه، از بهترین فعالیت های قابل اجرا می باشد. در حال حاضر، کشور ایران خصوصا مناطق جنوبی کشور، دچار کم آبی شدیدشده است که امکان دارد این وضعیت، پایدار و ممتد نباشد لذا بهتر است در این شرایط، تمامی امکانات مهندسی بکار گرفته شوند تا اصلاح رودخانه های نیازمند به ساماندهی، انجام پذیرد.