سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

داود اکبری نودهی – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

در کم آبیاری یکی از مهمترین و در عین حال مشکلترین مراحل کار، بهینه سازی آن از نظر عملکرد و یا سود خالص است . بنابراین برای تعیین حد بهینه آبیاری استفاده از مدلها و روابط تجربی – ریاضی و توابع تغییرات مصرف آب – عملکرد امری اجتناب ناپذیر می باشدانگلیش (1990) معادلاتی برای تعیین مقادیر بهینه آب آبیاری ارائه کرد .