سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین ابوالمعصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
محمدتقی حمیدی بهشتی – استادیار گروه برق کنترل، دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
سعید جلیلی – استادیار گروه کامپیوتر، دانشکده مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

کنترل ازدحام در شبکه های کامپیوتری مبتنی ب رTCPامروزه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و با ورود مهند س ی کنترل به این حیطه زمینه مساعدی برای بهبود عملکرد ای ن شبکه ها فراهم شده است . مدیریت فعال صف(AQM) به عنوان یک کلاس از دورانداختن یا علامت گذاری بسته ها در صف مسیریاب ها راه حلی در کنترل ازدحام انتها به انتها در شبکه های CP
به شمارمی رود.
در این مقاله بوسیله مد ل ریاضی جریان سیالTCP-Westwood و ساده سازی و تخمین پارامتر نسبت بازشدگی پنجره سع ی بر این است ک ه دینامیک های مختلف مسأله ازدحام جداسازی شده و با کمک پارامترهای کنتر لگرPI که قبلا در مورد TCP-Reno به دست آمده اند کن ت رلگرPI برای TCP-Westwoodتنظیم شود . در پایا ن درستی نتایج به کم ک نرم افزار شبیه ساز شبکه ( 2(NS بررسی شده و نشان داده شده است که الگوریتم کنترلی ارائه شده عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم قدیمی ترRED به منظورتنظیم طول صف دارد.