سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ابوالفضل جلیلوند – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان- ایران
غلامرضا زارعی گوار – دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران
آیدین سخاوتی – دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز- ایران
وحید نبئی – گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان- ایران

چکیده:

در این مقاله با استفاده از یک کنترل کننده PID بهبودیافته برای کنترل بار- فرکانس سیستمهای قدرت، روش جدیدی برای کاهش انحراف فرکانس در حالت دینامیکی سیستم قدرت ارائه شده است. در این روش جدید از حداکثر سرعت و حداکثر جابجایی دریچه گاورنر برای کاهش هر چه سریعتر انحراف فرکانس در حالت دینامیکی استفاده شده است. تابع هزینه اصلی مبتنی بر حداقل سازی انتگرال پاسخ پله انحراف فرکانس می باشد. برای در نظر گرفتن محدویت های اشباع گاورنر (گاورنر غیر خطی) تابع جریمه جدیدی که تابعی از میزان خروج از اشباع سیگنال ورودی و خروجی گاورنر است، به تابع هزینه اصلی اضافه شده است. برای طراحی کنترل کننده PID با تابع هزینه جدید از الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات PSO استفاده شده است. نتایج شبیه سازی برای یک سیستم قدرت متمرکز ارائه شده است.