سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام الدین امامی پور – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان
علی رفیع نیا – شرکت ملی حفاری نفت ایران
علی حسامی نقشبندی – هیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

در این مقاله، از الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی روش کنترل مدل داخلی بمنظور طراحی کنترل کننده PID بار فرکانس بهینه در یک سیستم قدرت تجدید ساختار یافته سه ناحیه ای تحت یک سیاست قرارداد دوجانبه با اعمال همه قیود فیزیکی مهم و در حضور تغییر پارامترهای سیستم و دینامیک های ناشی از نوسانات باد استفاده شده است. نتایج شبیه سازی ها بهبود میرایی سیستم قدرت و عملکرد قابل قبول کنترل کننده پیشنهادی را در محیط تجدید ساختار یافته با حضور همه قیود فیزیکی مهم و اثر نوسان توان باد و همچنین پایداری مقاوم این کنترل کننده را در برابر تغییرات پارامترهای سیستم قدرت نشان می دهد.