سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان رسولی – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیستم های قدرتدانشگاه علم و صنعت ایر
علیرضا جلیلیان – قطب علمی اتوماسیون و بهر هبرداری سیستم های قدرتدانشگاه علم و صنعت ایر

چکیده:

این مقاله کاربرد جدیدی از مبدل ماتریسی برای کنترل برداری موتور القایی سه فاز ارائه می دهد. ویژگی کاربرد جدید قابلیت عملکرد بدون وقفه ، در مقابل خطاهایی می باشد، که موجب عدم استفاده از یکی از فاز های موتور القایی می شود . در این شرایط الگوی کلیدزنی مبدل ماتریسی باید بگونه ای تغییر کند که میدان مغناطیسی گردشی موتور در شرایط خطا بدون تغییر باقی بماند. در این تحقیق روابط کنترلی مبدل ماتریسی و کنترل کننده برداری در شرایط خطای تکفاز ارائه شده است . در شر ایط خطا، توابع کلیدزنی، ولتاژ مرجع را بگونه ای تغییر می دهند که گشتاور موتور دچار کاهش یا نوسان نشود . نتایج این روش با شبیه سازی بدست آمده است . تحلیل نتایج، در محیط نرم افزارMatlab اعتبار و صحت روش را تائید م یکند.