سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داود حبیبی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
عباس شولایی – استادگروه برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رضا قندهاری – دانشجوی دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

باطری شارژ های صنعتی که عمدتا از مبدل های AC/DC تشکیل یافته اند، کاربرد فراوانی در صنایع دارند.در اینمقاله با استفاده از کنترل کننده های جریان مبدل و دمای باطری ، دوروش شارژ کند و شارژ سریع مورد تحلیل و آزمایش قرار گرفته است. در شارژ باطری ها به صورت سری، روش کنترل جریان مبدل به همراه کنترل دمای باطری ها شیوه مناسبی است که می تواند در زمان کوتاهی باطر یهای اسیدی را شارژکند. لیکن خنک سازی باطری ها با بکارگیری روش تخلیه لحظه ای انرژی باطری ها در زمانی که دمای آنها به واسطه شارژ سریع افزایش می یابد، روند شارژ باطری ها را سرعت می بخشد.بدین ترتیب با اینروش زمان بهینه شارژ باطری های اسیدی حاصل می شود.