سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی زرگر – کارشناس ارشد هیدرولیک شرکت مهندسین مشاور دزآب
حسین محمدولی سامانی – استاد گروه عمران دانشگاه شهید چمران اهواز و مشاور عالی هیدرولیک شرکت

چکیده:

حوضه آبریز رودخانه زهره در دامنه جنوبی سلسله جبال زاگرس واقع و شامل سه رودخانه اصلی زهره، خیرآباد و هندیجان می باش د . در شرایط موجود تنها س د مخزنی کوثر بر روی بالادست رودخانه خیرآباد در دست بهره برداری می باشد و تنها طرح تصویب شده کنترل سیلاب منطقه، طرح کنترل سیلاب شهر و شبکه آبیاری هندیجان می باش د . در شرایط توسع ه، علاوه بر سد مخزنی کوثر دو سد مخزنی دیگر نیز به سیستم رودخانه زهره اضافه خوا ه ند شد، که شامل سد مخزنی خیرآباد بر روی رودخانه خیرآباد در پایین دست سد مخزنی کوثر و سد مخزنی چم شیر بر روی رودخانه زهره می باشد . لذا جهت بررسی وضعیت سیلابی رودخانه های محدوده تحقیق در شرایط توسعه ابتدا سیاستهای مختلف کنترل سیلاب در سدهای مخرنی خیرآباد و چم شیر جهت استفاده حداکثر از ظرفیت کنترل سیلاب این مخازن مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا در سناریوهای مختلفی وضعیت سیلاب رودخانه در شرایط توسعه با استفاده از نرم افزارMIKE11 بررسی گردید و مشخص شد که حتی پس از به بهره برداری رسیدن سد های مخزنی خیرآباد و چم شیر طرح کنترل سیلاب شهر هندیجان بایداحداث شود و در صورت احداث سدهای مخزنی خیرآباد و چم شیر دایکهای حفاظتی شبکه هندیجان که برای سیلاب ۲۵ ساله در شرایط موجود طراحی شده اند، به ترتیب بدون هیچ مشکلی می توانند سیلاب با دوره بازگشت ۵۰ ساله و ۵۰۰ ساله را عبور دهند.