سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روزبه محمدیان – بخش برق ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
مهرزاد بیغش – بخش برق ، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

کنترل توان یکی از کارآمدترین شیوه های افزایش ظرفیت و کیفیت سرویس دهی (QoS) در سیستم های مخابراتی سلولی (cellular systems) می باشد. بیشتر روش های کنترل توان موجود، برای کانال های شبکه ساکن (quasi-stationary) ارائه شده اند، درحالی که در عمل مشخصات کانال های مخابراتی ممکن که تغییرات بسیار سریعی در زمان داشته باشند. بنابراین روش های ارائه شده برای کانال های شیه ساکن نمی توانند به شیوه ای مطلوب تغییرات کانال های عملی را دنبال نمایند. در این مقاله روشی جدید برای کنترل توان در شبکه های بی سیم یا fading رایلی سریع ارائه شده است. در این روش توان های ارسالی به گونه ای محاسبه می شوند که مجموع آنها کمینه گشته و همچنین این توان ها چنان تنظیم می شوندکه احتمالات outage کاربرهای مختلف از مقدار معینی تجاوز ننماید. شبیه سازی های کامپیوتری کارآمد بودن شیوه پیشنهادی را نشان می دهند.