سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

خلیل گرگانی فیروزجاه – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل، ای
عبدالرضا شیخ الاسلامی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل، ای
محمدرضا کرمی ملایی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلبابل، ای
فاطمه حیدری – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

در این مقاله روشی بر اساس آشکار سازی و جبران سازی هارمونیکی سیستم قدرت بنا نهاده شده است . این مقاله، با دو روش قدرتمند در زمینه آشکار سازی نویز در پردازش سیگنال های دیجیتال (پنجره گذاری و تبدیل موجک ) همراه سنکرون، با dq شده است . همچنین روش معمول قاب مرجع جایگزینی روش پنجره گذاری و تبدیل موجک با فیلتر پایین گذر مبتنی بر تبدیل فوریه بهبود یافته است . به منظور حذف اثر گسستگی سیگنال د ر حوزه فرکانس، بجای پنجره گذاری با ،مستطیلی، پنجره همینگ لحاظ شد . در ادامه، موجک8dbتوجه به افزایش سرعت پاسخ گذرا، کاهش اضافه جهش ونوسانات در حوزه فرکانس انتخاب شد . در مرحله حذف اغتشاشات، هارمونیک آشکار شده با استفاده از فیلتر اکتیو موازی مبتنی بر کنترل جریان پیشگویانه به شبکه تزریق می گردد . روش پیشنهادی با استفاده از نرم افزارMATLABپیاده سازی شده و نتایج حاصل نشان دهنده عملکرد سریع اینروش در مقایسه با روش معمول می باشد.